c

Jeanette Sveder Lundin

”Jag brinner för att få bidra till en samhällsutveckling där värden kopplat till hållbarhet, hälsa och långsiktighet står överst på agendan."

Jeanette Sveder Lundin arbetar som grön utvecklingschef på Skanska Hon är projektledare inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment (SBUF) där ett stort fokus ligger på samverkan för att ta kliv i hela branschen.

Hon är utbildad miljövetare, ekotoxikolog och tidigare projektledare för klimatkommunerna. Jeanette Sveder Lundin har under många år deltagit och drivit utvecklingsprojekt både internt och externt. Hon är även styrelseledamot i stiftelsen IVL

Jeanette Sveder Lundins föreläsningar och ämnen

Digitalisering som verktyg för hållbarhet.

Att jobba smart innebär ofta att jobba digitalt, det gäller även i hållbarhetsarbete. Digitala LCA är framtidens miljöberäkningar, och en förutsättning för att miljö- och hållbarhetsaspekter integreras i hela byggprocessen. Vad behöver finnas på plats för att det ska fungera? Vilka icke tekniska barriärer behöver man komma runt?

Klimatanpassning

Byggbranschen har ett ansvar att både bygga energieffektivt och klimatsmart, men räcker det? Med de klimatförändringar vi ser idag, och de som är att vänta, ändras förutsättningarna. Dessa förändringar innebär nya utmaningar för samhället, men öppnar även upp för nya affärsmöjligheter. Vad innebär detta för oss?  Hur kan vi bidra till mer motståndskraft genom multifunktionalitet och nyttjandet av ekosystemtjänster?

Livscykelanalys och klimatkalkyl som verktyg i byggprocessen

Använd på rätt sätt kan livscykelanalysen väsentligt öka miljöprestanda och hållbarhet i byggprocessen. Hur kan man använda LCA och hur kan man implementera livscykelanalyser i befintliga processer. Vilka erfarenheter har Skanska att jobbat strategiskt och brett med frågan utan att låta det bästa bli det godas fiende. Vilka val har betydelser när kommer till klimatpåverkan?

Senast uppdaterad: 2022-05-06