c

Emelie Petersson

”Jag brinner för att öka samarbetet mellan den kommunala nivån och den privata sektorn. Tillsammans kan vi få till en förändring mot ett mer hållbart samhälle. Jag tror att vi har mycket att lära av varandra. ”

Emelie Petersson arbetar som hållbarhetsspecialist på Skanska. Hennes fokus ligger på större stadsutvecklingsprojekt där hon ansvarar och samordnar hållbarhetsfrågor i planeringsskedet.

Emelie Petersson har en master inom landskapsarkitektur och har tidigare arbetat regionalt med infrastruktur, social hållbarhet, bostadsutveckling och planeringsprocessen.

Hon har även arbetat inom Malmö stad med främst detaljplaner, planprogram samt med mobilitet och parkeringsfrågor.

Emelie Peterssons föreläsningar och ämnen

Med sin långa erfarenhet inom området så föreläser Emelie Petersson gärna om stadsutveckling, planprocessen och mobilitet.

Senast uppdaterad: 2022-06-01