c

Cecilia Björkryd

"Jag drivs av tre för mig fundamentala byggstenar; planering, samverkan och utveckling."

Planering - du måste vara inställd på att det kommer ta tid. Planering = produktivitet = god arbetsmiljö.
Samverkan - utan undantag är vi alla bättre som del av ett team. Utveckling - att ständigt göra saker bättre idag än igår.

Kriser

Vad är en kris? Varför och vad behöver vi öva? Vad händer vid en olycka? Krisreaktioner. Hur jobbar Skanska Sveriges kristeam?

Säkert ledarskap

Hur påverkar ledarskap kulturen? Vikten av att delegera och följa upp. Hur ser ett år som ledare ut ur ett arbetsmiljöperspektiv?

Hälsa och säkerhet på Skanska

Vad är hälsa och säkerhet för Skanska? Hur går det för oss? Jämförelser med branschen?

Senast uppdaterad: 2018-08-13