c

Anja Skans

”Jag vill att socialt värdeskapande blir en naturlig och bärande del i stadsutveckling och byggande för hälsosamma och inkluderande samhällen”

Anja Skans arbetar som hållbarhetsspecialist inom stadsutveckling och social hållbarhet. Hon är projektledare för social hållbarhet och stiftelsen Idéer för livet. Anja Skans har stor erfarenhet av att arbeta med socialt värdeskapande och kan visa på både samhällsnytta och företagsnyttan med insatserna.

Hon har projektlett och samverkat med flera forskningsinitiativ med forskare från Stockholms Handelshögskola, Copenhagen Business school samt Uppsala, Örebro och Göteborg universitet.

Anja Skans föreläsningar och ämnen

Anja Skans vill att socialt värdeskapande blir en naturlig och bärande del i stadsutveckling och byggande för hälsosamma och inkluderande samhällen.

Med mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med social hållbarhet brinner Anja Skans för att sprida kunskap, skapa förändring och på så sätt kunna påverka att vår värld blir lite mer rättvis och hållbar.

För Anja Skans som talare handlar det inte om att via strikta talmanus förmedla ett budskap utan att använda sina erfarenheter och exempel för att engagera och entusiasmera publiken och via deras frågor och synpunkter kunna bidra till unikt föredrag.

Hon föreläser gärna om ämnen stadsutveckling, social hållbarhet, hållbarhetsprogram, mobilitet, hållbar livsstil, nudging, trygghet, citylab, FNs Globala mål och hållbarhetskrav i offentlig upphandling.

Senast uppdaterad: 2022-06-18