c

Agneta Wannerström

”Jag vill skapa förändring för en hållbar framtid och då är engagemang och affärsnytta nyckelfaktorer. Vi på Skanska har inlett klimatresan och går från ord till handling. Vill du också hänga på? ”

Agneta Wannerström är gruppchef för klimatneutralitet och hållbar affärsutveckling. Hon har tidigare varit senior rådgivare hos Det Naturliga Steget, arbetat med hållbar affärsutveckling på Skanska och varit gruppchef för utveckling och miljöledning på Skanska. Hon har en magisterexamen i företagsekonomi.

Agneta Wannerströms föreläsningar och ämnen

Bygg- och anläggningssektorns färdplan för klimatneutralitet 2045

Färdplaner för flera sektorer har initierats av regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Under 2017/2018 har färdplanen för en klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor arbetats fram i samverkan. Vilka är klimatmålen för sektorn och vilken roll spelar bygg- och anläggningssektorn för att Sverige ska klara klimatmålet 2045? Vad ska vi uppmana politiken och intressenter i hela värdekedjan att göra? Klimatomställningen bjuder både på möjligheter och utmaningar och nu ska vi gå från ord till handling i klimatarbetet. Skanska ledde arbetet med färdplanen som fler än 100 aktörer står bakom.

Klimatneutralitet – från strategi till byggprojekt

Skanska Sveriges målsättning är att vara klimatneutral i hela värdekedjan till 2045. Vad innebär målet och hur ser Skanskas road map ut? Vad finns det för lärdomarna av att styra om en stor verksamhet och vad kan egentligen klimatneutralitet innebära för ett byggprojekt? Nu har Skanska inlett klimatresan och tar steget från strategi till byggprojekt. Nu vill vi få med hela bygg- och anläggningssektorn. En nyckelfaktor är att ställa klimatkrav i upphandling och markförsäljning och inom detta delar Skanska gärna med oss av exempel, erfarenheter och råd.

Senast uppdaterad: 2019-10-23