c

Smartare skolor

Skolbristen är en stor utmaning för kommunerna. Sverige står inför en allvarlig skolbrist och enligt våra beräkningar behöver upp emot 1 000 nya skolor planeras och utvecklas på 10 år.

Lokalkostnader är den näst största kostnaden för skolan. Varje år lägger genomsnittskommunen drygt 66 miljoner kronor på skollokaler för gymnasie- och grundskolan. Men många skollokaler står tomma flera timmar om dygnet och beläggningen i klassrummen har visat sig vara så låg som under 50 procent per vecka i vissa fall.

Smartare skolor är lösningen. Vi på Skanska vill vara med och bidra med vår kompetens och ta ansvar för samhället vi verkar i. Om vi bjuds in i tidiga skeden kan vi säkra livscykelvärdet på skolor och uppnå sociala hållbarhetsmål.

I rapporten "Smartare skolor" lyfter vi fram tre framgångsfaktorer till kommuner som planerar för nya skolor.

Senast uppdaterad: 2017-06-30