c

Skanskas bostadspolitiska rapport

Skanska har tagit fram en bostadspolitisk rapport som utifrån en analys av förutsättningarna för bostadsbyggande i Sverige lanserar ett antal skarpa reformkrav.

Bostadsbyggandet i Sverige håller inte jämna steg med efterfrågan. Det är särskilt tydligt i storstads- och tillväxtregionerna. Samtliga bedömare är ense om att det krävs politiska åtgärder, men enigheten är inte lika stor om vad som behöver göras.

Skanska presenterar i rapporten specifika krav på politiska reformer för ökat bostadsbyggande och större rörlighet på bostadsmarknaden. Reformkraven riktar in sig på många olika förutsättningar för bostadsbyggande – från smidigare planprocesser till friare hyressättning och begränsade överklagandemöjligheter.

Rapporten presenterades 1 april 2014 av Skanskas vice VD Anders Danielsson. Efteråt diskuterades rapportens reformkrav av en panel bestående av Ulf Perbo, statssekreterare åt civil- och bostadsministern, samt Maria Ludvigsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet och Anders Gardebring, talesperson för YIMBY. Diskussionen modererades av Ulrika Simons, kommunikationschef på Skanska.

Senast uppdaterad: 2016-09-14