c

Skanskas bostadspolitiska rapport 2017

Skanska presenterar i den här rapporten fyra framgångsfaktorer som vi ser som avgörande för fler bostäder och hållbar stadsutveckling.

Tillsammans bygger vi bättre städer

Sverige växer. Och det går snabbt. Vi har passerat tio miljoner invånare, och de närmaste åren väntas befolkningen öka i historiskt hög takt.

När bostadsbristen diskuteras hamnar lagstiftning och politiska beslut på nationell nivå ofta i fokus. Samtidigt är det på lokal nivå i kommuner som det dagliga arbetet bedrivs för att möta behovet av fler bostäder och arbetsplatser, god samhällsservice och attraktiva stadsmiljöer. Vi på Skanska arbetar i hela landet tillsammans med kommunerna för att bygga ett bättre samhälle och ser på flera håll smarta lokala lösningar på gemensamma utmaningar. Vi samlar också på oss egen erfarenhet om hur processen att planera och bygga städer kan utvecklas.

Rapporten är dels ett resultat av våra erfarenheter som samhällsvecklare, dels lärdomar vi dragit från diskussioner med tillväxtkommunerna Luleå, Örebro, Jönköping, Linköping, Växjö och Uppsala. Vi vill med rapporten lyfta fram goda exempel på hur kommuner arbetar och ge vår syn på vilka förändringar som krävs för att vi tillsammans ska kunna bygga bättre städer och lösa den akuta bostadsbristen i Sverige.

Fyra framgångsfaktorer för attraktiva städer:

1. Samplanera infrastruktur och bostäder
2. Ta större grepp i bostadsplaneringen
3. Ställ rätt krav
4. Samarbeta

Senast uppdaterad: 2017-06-08