c

Offentlig upphandling – ett underutnyttjat verktyg för ett hållbart samhälle

Sverige har åtagit sig att följa Agenda 2030 med 17 globala mål för en hållbar utveckling. Genom att välja rätt upphandlingsmodell och ställa tuffa kvalitetskrav kan fler hållbara lösningar som ger mer samhällsnytta uppnås. Offentlig upphandling kan användas för att driva utvecklingen framåt och uppnå hållbarhetsmålen.

Ställs det hållbarhetskrav i offentliga upphandlingar? För denna rapport har Skanska låtit intervjua elva tjänstemän, verksamma som upphandlare, inköpare, utredare och strateger, i tio olika kommuner i Stockholms län.

I rapporten presenteras resultatet där kommunerna identifierar fem utmaningar. Sedan presenteras förslag och exempel på hur hållbarhetskrav i upphandlingar ska ställas för att bidra till att vi tillsammans uppnår ett mer hållbart samhälle.

Senast uppdaterad: 2019-12-02