c

Nya stambanor – ett innovations- och omstartsprojekt för Sverige

Skanskas har tagit fram en rapport gällande höghastighetståg och byggandet av nya stambanor. Det rör sig om en studie vi gjort om hur nya stambanor kan byggas på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Bild: Skanska/CRIG

Det ger dessutom en betydligt bättre förutsägbarhet på slutkostnaderna. Studien visar att sträckan Stockholm-Göteborg kan byggas för tåghastigheter på 320 km/h på cirka nio år, plus en planprocess på tre år.

Skanska har utrett en helt ny modell för höghastighetsspår. Sverige kan ha en ny höghastighetsbana på plats redan inom tolv år.

Summering av rapporten Nya stambanor – ett innovations- och omstartsprojekt för Sverige

Senast uppdaterad: 2021-04-30