c

Framtidens hållbara skola – en inspirationsskrift om utvecklingen av framtidens skolmiljö

Vi bjöd in till en workshopserie kring skolhus, skolmiljö och samhällsutveckling där ett tjugotal skånska kommuner och ett trettiotal personer var engagerade. Diskussionerna och tankarna är nu samlade i en skrift som vi hoppas ska inspirera till att skapa framtidens hållbara skola.

Ladda ner inspirationsskriften "Framtidens hållbara skola" (PDF)

Senast uppdaterad: 2017-07-06