c

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 har ett särskilt fokus på nyproducerade bostäder där den faktiska prisutvecklingen för nya bostadsrätter i centrala Stockholm, Göteborg och Malmö har analyserats.

Utvecklingen för nybyggt har jämförts med hur priserna har förändrats för äldre bostadsrätter för att kunna ge en tydligare bild av vilka ekonomiska aspekter det innebär att köpa en nyproducerad bostadsrätt. I rapporten finns också en överblick över hur bostadssituationen i storstäderna har förändrats genom åren och hur framtiden kan komma att se ut.

Skanskas bostadsrapport 2015 undersöker även storstadsbornas inställning i boendeekonomiska frågor. Bland annat förväntningar på prisutveckling, inställning till månadskostnader och attityder till nyproducerat har kartlagts. Undersökningen, som genomförts via Sifo, visar bland annat att storstadsborna har höga förväntningar på en bostadsrätts värdeutveckling. Så många som var tredje person tror samtidigt att man tjänar mindre på en nyproducerad bostadsrätt jämfört med en äldre när man sedan säljer den. Kartläggningen visar dock att nybyggda bostadsrätter har haft en bättre prisutveckling överlag jämfört med äldre bostäder under de senaste åren i Sveriges tre största städer.

Trevlig läsning!