c

Bättre skola

Sveriges kommuner är i stort behov av nya skolor och förskolor. Närmare 1 500 de närmaste åtta till tio åren.

Om vi tillsammans kartlägger din kommuns behov och platsens utmaningar kan vi arbeta för att varje investerad krona används så klokt som möjligt. Möjligheterna att bygga den bästa skolan ökar och ger kommunen ytterligare mervärden och skapar samhällsnytta.

Det är så vi bygger ett bättre samhälle.

Senast uppdaterad: 2019-11-06