c

Stockholms reservvatten säkras – nu byggs det första reningsverket på 80 år

Pressmeddelande 2015-03-10 08:45 CET

Stockholm Vatten har gett Skanska i uppdrag att bygga ett nytt reningsverk för reservvattentäkten Bornsjön.

Bornsjön i Salem och Botkyrka kommun är Stockholms reservvattentäkt och kan användas om huvudvattentäkten Mälaren skulle komma att förorenas. Reservvattentäkten har sedan länge hotats av föroreningar och nu tryggas den genom ett nytt reningsverk.

Det nya vattenreningsverket blir Stockholms tredje i ordningen. De två andra – Norsborg och Lovön – byggdes 1904 respektive 1933.

– Att få vara med och bygga det första vattenreningsverket i Stockholm på över 80 år känns hedrande. Projektet kommer att omfatta flera intressanta moment, till exempel den nyligen påbörjade monteringen av sjövattenledningarna. De kommer att vara flera kilometer långa, säger Mattias Gretzer på Skanska.

Projektet kommer att ha stort miljöfokus för att skydda naturreservatet i och omkring Bornsjön. För att sätta extra fokus på hållbarhetsfrågorna kommer projektet miljö och hållbarhetscertifieras inom certifieringssystemet Ceequal.

Det nya vattenreningsverket skall vara färdigställt under hösten 2016 och bygget kommer att sysselsätta cirka 40 personer.

Kontakter

Kontakta: Mia Trahn, Kompetensutvecklare
Telefon +46104484440