c

Johan Gerklev nominerad till Sveriges bästa hållbarhetschef 2015

Pressmeddelande 2015-02-27 09:00 CET

Skanska Sveriges hållbarhetschef, Johan Gerklev, har blivit nominerad till priset som Sveriges bästa hållbarhetschef 2015 av tidningen Miljöaktuellt. 

Priset delas ut på Sustainable Business Day som äger rum den 3 mars i Stockholm.

I nomineringen lyfter Miljöaktuellt fram Johan Gerklev som en ledare som med långsiktighet, målmedvetenhet och stort engagemang varit en drivande kraft bakom den resa Skanska gjort inom hållbarhetsområdet de senaste tjugo åren. En resa som började i samband med olyckan på Hallandsåsen och som förde Skanska till en ISO 14001-certifiering år 2000, för att sedan driva på ett grönt byggande. Skanska senaste etapp på resan är en allt mer hållbar affärsutveckling som inbegriper social hållbarhet och tydligt skapar affärer.

Miljöaktuellt lyfter även upp att Johan Gerklev varit drivande bakom att miljö och hållbarhet successivt inarbetats i affärsplaner och strategier. Man påpekar också att det nu pågår ett arbete med att skapa motsvarande resa för social hållbarhet. Ett resultat av Johans ledarskap är att Skanskas miljö- och hållbarhetsarbete har ett mycket högt anseende bland kunder, leverantörer, politiker och andra intressenter.

Juryn som bedömer både affärs- och hållbarhetsnytta, ledarskap och nytänkande består av representanter från bland annat Regeringskansliet, Handelshögskolan i Stockholm och Ledarna. Övriga finalister är Lena Hök, Skandia och Gustav Stenbeck, Nordic Choice Hotels.

Kontakter

Kontakta: Johan Gerklev, Funktionschef
Telefon +46104488215