c

Skanska kommenterar registreringen av arbetare i Storbritannien

Pressmeddelande 2013-04-10 15:15 CET

För fyra år sedan framkom det att det fanns ett register över byggnadsarbetare i Storbritannien. Skanska var ett av ett fyrtiotal företag som använde sig av registret. Med anledning av att det här åter har uppmärksammats vill Skanska än en gång understryka att det var helt oacceptabelt och att det tydligt strider mot Skanskas uppförandekod.

Skanska satte 2009 omedelbart stopp för användningen av det här registret och vidtog omedelbart en rad åtgärder. Det stod snart klart att problemet var större än ett antal enskilda individer: registret hade funnits under lång tid, använts av stora delar av branschen och var vid den här tiden lagligt. Skanska tog därför kollektivt ansvar som företag och har sedan dess arbetat hårt med kulturen för att säkra att det inte kan hända igen.

Skanska genomförde en intern utredning som senare även överlämnats till myndigheterna. Skanska såg även över riktlinjer och rutiner, utbildade all HR-personal, införde frågan i den obligatoriska etikutbildningen för all Skanska-personal och inrättade en ethics hotline. 

När det gäller frågan om kompensation kan den som upplever att Skanska har orsakat dem förluster eller skada vända sig till företaget så kommer varje begäran att behandlas individuellt.

– Den här registreringstjänsten var givetvis helt oacceptabel. Vi ser allvarligt på att det kunde ske och har använt många av erfarenheterna i vårt arbete på andra marknader för att försäkra oss om att liknande saker inte kan ske där, säger Veronica Rörsgård, HR-direktör, Skanska AB.