c

Skanska och HEBA sluter samarbetsavtal om hyreshus i Norra Djurgårdsstaden

Pressmeddelande 2013-10-28 10:00 CET

Skanska och HEBA Fastighets AB har slutit avtal om att gemensamt förbereda för kvarteret Balkonghusen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Avtalet omfattar i första fasen en projektering av två flerbostadshus med ett 70-tal hyresrättslägenheter.

Heba

Avsikten är att samarbetet ska leda fram till fas två som innebär ett avtal om genomförande med planerad byggstart under andra kvartalet 2015.

Norra Djurgårdsstaden är ett stadsutvecklingsområde med grön profil i Stockholm. Området sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder. Här planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser som ska kombineras med en modern hamn och spårväg.

– Vi är väldigt glada över detta avtal som innebär ett nära samarbete redan från inledningsskedet i projektet. Det ger oss möjligheter att skapa optimala lösningar för långsiktigt hållbara hus, säger Henrik Key, distriktschef, Skanska Sverige AB.

Avsikten är att husen ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad, silvernivå. Miljöbyggnad, som administreras av Sweden Green Building Council, är ett certifieringssystem för nyproducerade och befintliga byggnader med fokus på energi, inomhusmiljö och materialval.

– HEBAs verksamhet ska ha ett miljöfokus för att minska vår egen och våra hyresgästers miljöpåverkan. De här husen utgör ett bra exempel på det arbetet. Vi ser fram emot att samarbeta med Skanska och dra nytta av bolagets erfarenheter inom grönt byggande, säger Lennart Karlsson, vd, HEBA Fastighets AB.

HEBA med koncernföretag hade vid utgången av 2012 ett fastighetsbestånd omfattande totalt 60 fastigheter. Samtliga är belägna i Stockholms stad, Huddinge kommun, Lidingö stad och Täby.