c

Skanska utvalt för att utveckla och bygga det nya universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna i offentlig-privat samverkan, OPS – byggkontraktet uppgår till ca 14,5 miljarder kronor och investeringen till 650 miljoner

Pressmeddelande 2010-05-04 15:50 CET

Skanska har i konsortium med brittiska investeringsfonden Innisfree genom ett tilldelningsbeslut av Stockholms läns landstingsfullmäktige utvalts för att utveckla och bygga det nya universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna (NKS) i Solna.