c

Skanska säljer äldreboende i Växjö

Pressmeddelande 2014-07-07 08:00 CET

Skanska Sverige har tecknat avtal med Hemsö Fastighets AB om överlåtelse av fastigheten Dörren 5 i Växjö. Affären inkluderar uppförande av ett äldreboende med 54 lägenheter som ska drivas av Attendo. Affären sker genom en bolagsöverlåtelse och avtalet är värt 114 miljoner kronor.

Projektet ingår i Växjös nya hållbarhetsområde Vikaholm som byggs ut med bostäder, förskola och tillhörande service. Tvärs över gatan bygger Skanska Växjös grönaste radhus, Brf Solallén. Tanken är att Vikaholm ska bli en miljömedveten blandstad med olika boendeformer.

– Hemsö är en stor aktör inom samhällsfastigheter och vi lämnar med trygghet över stafettpinnen till en kompetent och omsorgsfull förvaltare. Vi är säkra på att de tillsammans med Attendo kommer att driva verksamheten på bästa sätt, säger Henrik Fajerson, affärsutvecklingschef, Skanska Sverige AB.

Huset byggs enligt modern energieffektiv standard. Avsikten är att äldreboendet ska miljöcertifieras enligt LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, nivå guld. Växjö kommun har också satt särskilda nyckelkrav inom hållbarhet som ska efterföljas.

– Det förvärvade äldreboendet är helt i linje med Hemsös förvärvs- och förvaltningsstrategi. Hemsö har stort förtroende för Skanskas förmåga att utveckla moderna, energieffektiva och hållbara äldreboenden, säger Hemsös regionchef Syd, Fredrik Alvarsson.

Byggprojektet är redan påbörjat. Hemsö kommer att tillträda fastigheten i samband med färdigställandet i oktober 2015.

Kontakter

Kontakta: Henrik Fajerson, Verksamhetschef
Telefon 0104483056
Kontakta: Lars Hedvall, Projektchef Byggherre
Telefon 0104488085