c

Länk till hela pressmeddelandet

Pressmeddelande 2005-12-19 13:18 CET

Skanska utvecklar och hyr ut ny logistikanläggning åt BMW

Skanska Fastigheter Göteborg AB har skrivit ett 21-årigt hyresavtal med BMW Group avseende en ny logistikanläggning. Anläggningen är totalt 10 400 kvm och skall inrymma BMW Group:s nordiska reservdelslager samt tillhörande kontorsytor.

Den nya anläggningen uppförs invid Sunnanås trafikplats vid Malmös yttre ringled. Byggarbetena, som utförs av Skanska Sverige, påbörjas under september 2005 och byggnaden beräknas vara klar för inflyttning i juni 2006.

I samband med uthyrningen förvärvar Skanska BMW Group:s gamla lagerfastighet i Malmö för att vidareutveckla denna.

”Sedan vi startade vår logistikverksamhet 1999 har vi utvecklat ca 100 000 kvm logistikanläggningar. Vi är nu väldigt glada åt att få utveckla en ny anläggning tillsammans med BMW Group. Vår kunskap från tidigare projekt och ett gott samarbete med BMW Group bäddar för ett lyckat projekt”, säger Thomas Henriksson, Marknadsområdeschef Logistikanläggningar, Skanska Fastigheter Göteborg AB.

”Det nya logistikcentret är en viktig del i vår satsning på expansion i Norden. Vår försäljning av både nya bilar och reservdelar har ökat kraftigt de senaste åren och vi är i behov av större lokaler för att på bästa sätt serva våra återförsäljare. Skanska har erbjudit den bästa lösningen för våra behov och vi ser fram emot att flytta in i de nya lokalerna”, säger Jan Enrico Petersen, logistikchef för BMW Group Nordic.

Skanska Projektutveckling Sverige arbetar med att initiera, utveckla, förvalta och sälja kommersiella fastighetsprojekt (kontor, logistik- och volymhandelsanläggningar). Tyngdpunkten finns i Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen. Skanska Fastigheter Göteborg är ett dotterbolag till Skanska Projektutveckling Sverige.


För ytterligare information, kontakta:

Thomas Henriksson, Marknadsområdeschef Logistikanläggningar, Skanska Fastigheter Göteborg AB, 031-771 11 43

Lars Vardheim, VD Skanska Fastigheter Göteborg AB, 031-771 11 01

Nils Simonsson, Informationschef, BMW Group Sverige, 08-4706042