c

Användningen av klimatkalkyler ökar kraftigt inom byggbranschen

Pressmeddelande 2013-09-27 11:00 CET

Idag publiceras den första delen av IPCC:s nya rapport om världens klimat. Byggnader står för omkring en tredjedel av de årliga globala utsläppen av växthusgaser. Enligt FN:s klimatpanel är byggsektorn den industri med störst potential att kostnadseffektivt minska sina utsläpp. Ett effektivt sätt är att använda klimatkalkyler.

Sedan FN släppte sin klimatrapport 2007 har medvetenheten kring klimatfrågan och intresset för klimatkalkyler ökat. Inom Skanska ökade antalet utförda klimatkalkyler med över 60 procent från 2011 till 2012. Ökningen sker på alla marknader, från USA till Centraleuropa – och intresset för klimatsmart byggande växer stadigt.

Klimatkalkyler är ett redskap för att beräkna hur mycket utsläpp ett projekt kommer ger upphov till under byggnation och i vissa fall under hela byggnadens livscykel. Resultatet av kalkylen analyseras för att se vad som kan förbättras och effektiviseras för att reducera utsläppen så mycket som möjligt.

Inom Skanska tog arbetet ordentlig fart 2011 då det genomfördes 36 klimatkalkyler. Till 2012 skedde nära en fördubbling, varav en betydande del skedde i Sverige. Skanska Sverige utför numer regelmässigt klimatkalkyler i sina projekt, vilket gör att trenden kommer att hålla i sig.

– Det är en glädjande utveckling, men målet är att klimatkalkyler ska bli en självklarhet i alla projekt. Fortfarande kan vi i byggbranschen göra mer för att kommunicera nyttan med klimatkalkyler och vi hoppas på en ännu större efterfrågan från våra kunder, säger Johanna Wikander, Green Support Manager på Skanskas koncernstab.

Arbetet med klimatkalkyler innebär dessutom ofta kostnadsminskningar i projekten. Det beror på att reducering av växthusgaser är förknippat med att minska mängden material och transporter. Ett projekt där klimatkalkylen gjorde mycket nytta är Trafikplats Jung i Vara kommun där Skanska fick i uppdrag att bygga om en korsning mellan E20 och en lokal väg.  
 
– Tack vare klimatkalkylen som Skanska gjorde uppnåddes betydande utsläppsminskningar. Projektet var också framgångsrikt i många andra aspekter och vi lyckades korta byggtiden med hela tio månader. Eftersom det finns så mycket att vinna på kalkylerna arbetar vi mycket med vidareutveckling och utbildning kring hur man gör klimatkalkyler och hur de bidrar till att skapa gröna affärer på alla våra marknader, säger Johanna Wikander.