c

Mikael Gabrielii blir ny marknadsområdeschef för affärshus på Skanska Fastigheter Göteborg

Pressmeddelande 2011-02-16 09:00 CET

Ny marknadsområdeschef för affärshus samt regionansvarig logistik öst för Skanska Fastigheter Göteborg blir Mikael Gabrielii. Han efterträder Jonas Karlsson som utsetts till transaktionschef för Skanska Fastigheter Göteborg. Mikael tillträder sin nya tjänst i månadsskiftet mars/april.

Mikael Gabrielii har arbetat med projektledning, uthyrning och hyresgästanpassning vid ombyggnad och utveckling av handelsplatser i fem år på Ågrenkonsult. Mikael har tidigare även varit etableringschef för Lindex och Twilfit.

– Mikael Gabrielii har en gedigen och bred erfarenhet inom handelssegmentet vars kunnande kommer till stor nytta i Skanskas fokus på att hitta mark och nya projektmöjligheter där vi kan utveckla nya attraktiva handelsplatser och lokaler åt våra kunder, säger Micko Petterson, VD för Skanska Fastigheter i Göteborg.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden arbetar med att initiera, utveckla, förvalta och sälja kommersiella fastighetsprojekt såsom kontor, logistik och volymhandelsanläggningar. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark samt Helsingfors i Finland. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland.