c

Skanska bygger nytt kvarter i centrala Klippan

Pressmeddelande 2011-01-21 09:00 CET

Skanska har fått uppdraget av det kommunala bostadsbolaget Treklövern samt Klippans Kommun att uppföra en ny fastighet i kvarteret Väpnaren. 36 enskilda vårdboenden samt 16 ordinarie lägenheter kommer att uppföras och kontraktssumman uppgår till cirka 64 miljoner kronor.

Skanska har fått uppdraget av Klippans kommun att bygga särskilt boende bestående av 36 lägenheter samt gemensamma utrymmen i kvarteret Väpnaren. Fastigheten kommer även att inrymma 16 traditionella hyreslägenheter, där det kommunala bostadsbolaget Treklövern är uppdragsgivare. Projektet omfattar cirka 8400 kvm. Byggarbetet kommer att inledas i mars 2011 och ska slutföras hösten 2012.

Skanska kommer under projekteringsfasen bidra med kunskap för att skapa gröna möjligheter och lösningar vid byggandet av den nya fastigheten.

– Vi är stolta och glada att vi har fått förtroende att bidra med vår kompetens för att bygga ett modernt vårdboende, säger Johan Nilsson, distriktschef, Skanska Sverige.

Projektet kommer att sysselsätta cirka 30 personer.

Skanska genomför arbetet utifrån konceptet Grön Arbetsplats som är Skanska Sveriges egen miljömärkning av byggarbetsplatser. Ambitionen är att reducera energianvändningen för bland annat belysning och uppvärmning. Dessutom ställs miljökrav på fordon och kemiska produkter.