c

Siemens flyttar till Skanskas nya kontor i Hyllie, Malmö

Pressmeddelande 2013-09-30 09:00 CET

Skanska har tecknat ett 10-årigt avtal med Siemens om ca 1 700 kvm i den andra etappen av det LEED-certifierade kontorshuset Klipporna i Hyllie. Flytten sker i april 2015.

Klipporna ligger i direkt anslutning till Stationstorget och citytunnelstationen. Projektet präglas av flera nya miljösmarta lösningar och alla material i byggnaden värderas ur miljö- och hälsosynpunkt.

– Att Siemens flyttar till Klipporna är oerhört glädjande. I projektet ser vi fram emot det kommande tekniksamarbetet där Siemens sakkunskap och innovativa produkter starkt kommer att bidra till ett framgångsrikt projekt,
säger Stefan Andersson, projektchef på Skanska Öresund.

Klipporna som består av tre huskroppar certifieras både enligt LEED, högsta nivån Platinum, och EU GreenBuilding och kommer att ha en energianvändning som är 50 procent lägre än gällande normer.

– En flytt till Hyllie är för oss en satsning på framtiden. I Klipporna får vi hållbara lokaler vilket ligger i linje med våra värderingar, dessutom får vi ett kontor med vår teknologi samt bra kommunikationer i synbart läge, säger Maria Baldin, Informations- och hållbarhetschef på Siemens AB.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Oslo i Norge samt Helsingfors i Finland. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland.

Läs mer om projektet Klipporna på www.skanska.se/ny-lokal