c

Skanska sluter avtal med Akademiska Hus om nybyggnation vid Frescati i Stockholm

Pressmeddelande 2014-02-21 14:00 CET

Skanska har slutit avtal med Akademiska Hus AB om att bygga ut Arrheniuskvarteret på universitetsområdet i Frescati. Det rör sig om kontor, undervisningslokaler och laboratorium med en total yta av 16 000 kvadratmeter. Ordervärdet är cirka 210 miljoner kronor.

I Arrheniuskvarteret i norra delen av universitetsområdet bedrivs verksamhet inom det naturvetenskapliga området. Nybyggnationen ska anslutas till befintlig bebyggelse och innefatta bland annat botaniska institutionen med växthus, laboratorier och kontor samt undervisningslokaler och hörsalar.

– Vi är väldigt glada över att få vara med i utvecklingen av universitetsområdet. Det är en spännande utmaning att bygga de här husen som ska smälta samman med befintliga hus men samtidigt ha en egen karaktär med detaljlösningar och tillägg i modern hållbar standard vad gäller exempelvis stomme, ventilation och fönster, säger Henrik Gustavsson, distriktschef, Skanska Sverige AB.

En ny samlad energilösning för värme och kyla byggs för hela Arrheniuskvarteren som gör det möjligt att via 130 borrhål i marken utvinna energi via bergvärmepumpar. Därmed ska byggnaderna i stort sett bli självförsörjande på energi. Avsikten är att nybyggnationen ska uppfylla kraven som ställs i certifieringssystemet Miljöbyggnad, silvernivå.

– Tillsammans med Stockholms universitet och Skanska utvecklar vi Frescati och Universitetshuvudstaden Stockholm ytterligare. Vår gemensamma breda kompetens är nyckeln till framgång säger Sten Wetterblad, regiondirektör Akademiska Hus region Stockholm.

Kontakter

Kontakta: Henrik Gustavsson, Distriktschef
Telefon +46104480325