c

Stor efterfrågan på mer kunskap om grönt byggande bland Stockholms beslutsfattare

Pressmeddelande 2008-11-20 10:29 CET

Idag arrangerar Skanska sin Framtidsdag i Stockholm på temat ”Ett grönare samhällsbyggande”. De cirka 150 kommunala beslutsfattare från Stockholm som närvarar på arrangemanget har fått svara på en enkät om grönt byggande inför temadagen. Undersökningen visar på en stor efterfrågan på mer kunskap om grönt byggande, men också att politikerna har det största ansvar för att få fart på det gröna byggandet.