c

Ett grönt initiativ från Friluftsfrämjandet I Ur och Skur och Skanska

Pressmeddelande 2010-11-22 10:30 CET

Skanska och Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling har ingått ett samarbetsavtal om etablering av förskolor och skolor vid nya bostadsområden. Samarbetet kombinerar gröna boendemiljöer med upplevelsebaserat lärande.

Skanska och Friluftsfrämjandet I Ur och Skurs samarbete syftar till att etablera förskolor eller skola/fritidshem där Skanska utvecklar nya bostadsområden och kommer att ske där det erbjuds en möjlighet.

Den gemensamma strävan är att dessa förskolor och skolor/fritidshem ska ligga vid områden där Skanska och Friluftsfrämjandet I Ur och Skur ser förutsättningar och där naturen på bästa sätt kan bevaras för att stötta den pedagogiska verksamheten. Dessa förskolor och skolor/fritidshem kommer att kunna drivas i kommunal, kooperativ och privat regi.

Att ta ökat ansvar för naturen och miljön samt bidra till en ökad kunskap om en hållbar utveckling är centrala delar i samarbetet mellan Skanska och Friluftsfrämjandet I Ur och Skur.

– Vi ser samarbetet som ett viktigt steg i att skapa attraktiva bostadsområden och gröna boendemiljöer. Barnomsorgen i storstadsregionerna är ett mycket stort problem för många barnfamiljer, speciellt vid nya bostadsområden där många inte vet när och vart deras barn kommer att tilldelas en förskoleplats eller skolplats. Detta vill vi nu erbjuda en lösning på, säger Anette Frumerie, VD för Skanska Bostadsutveckling Norden.

– Ökad tillgång till attraktiva inne och utemiljöer är viktiga förutsättningar för I Ur och Skurs pedagogik så att vi kan ge barnen en positiv och kreativ miljö att utvecklas i. Vår strävan är att erbjuda alla upplevelsebaserat lärande för en hållbar utveckling i praktiken, en utmanande målbild där Skanska är en viktig pusselbit såväl nationellt och internationellt, säger Bo Sköld Generalsekreterare Friluftsfrämjandet.