c

Skanska säljer fastigheter i Malmö och Göteborg för 216 miljoner kronor

Pressmeddelande 2011-09-22 15:00 CET

Skanska säljer en logistikfastighet i Burlöv, Malmö, och en verksamhetsfastighet i Hisings Backa, Göteborg. Försäljningspriset uppgår till 216 miljoner kronor, resultatet inkluderas i tredje kvartalet. Köpare är AxFast AB och tillträdet till fastigheten sker i tredje kvartalet.

Logistikfastigheten omfattar tre byggnader för lager, godsterminal och kontorsbyggnad om totalt cirka 15 000 kvm. Fastigheten färdigställdes 2008 och är fullt uthyrd till TransFargo. Verksamhetsfastigheten består av en byggnad om cirka 1 800 kvm. Fastigheten färdigställdes under 2009 och är fullt uthyrd till ABB.

– Denna affär följer AxFasts strategi att bygga upp ett modernt, hållbart och flexibelt logistikbestånd i Öresundsregionen, Göteborg, Norrköping och Stockholm, säger Erik Lindvall, VD på AxFast.

– Försäljningen bekräftar åter efterfrågan på logistikfastigheter. Affären visar också att våra gröna nischfastigheter är fortsatt attraktiva, säger Micko Pettersson, VD för Skanska Fastigheter Göteborg.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik, verksamhetslokaler och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Osloregionen i Norge samt Helsingfors i Finland. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland.

Kontakter

Kontakta: Jonas F Karlsson, Transaktions- och Fastighetschef
Telefon +46104484448