c

Skanska tar vara på den fina åkerjorden i Hyllie

Pressmeddelande 2010-05-11 09:00 CET

Skanskas väg- och terrasseringsarbete åt Malmö stad i Hyllie innebär ett överskott av jord. Meningen var att den fina åkerjorden av toppkvalitet skulle förpassas till en utfyllnadstipp. I stället tas den nu tillvara och kommer till nytta igen.