c

Alingsåshem får Skanskas gröna framtidspris

Pressmeddelande 2013-04-24 09:00 CET

Alingsåshem tilldelas priset för att de under ett flerårigt samarbete med Skanska framgångsrikt renoverat miljonprogramhus och byggt nytt med fokus på utveckling av gröna lösningar.

Brogården, Alingsåshem

Skanskas gröna framtidspris lyfter fram kunder och samarbetspartners till Skanska som bidrar till att utveckla gröna lösningar och driva på arbetet med att skapa ett hållbart samhällsbyggande. Alingsåshem AB får utmärkelsen för att uppmärksamma deras satsning på gröna lösningar i ombyggnaden av miljonprogramområdet Brogården i Alingsås.

– Alingsåshem har tagit ansvar för ett hållbart byggande genom att fokusera på helheten i området; socialt, ekologiskt och ekonomiskt.  Miljonprogram-husen har fått en mycket bra energiprestanda tack vare passivhusteknik och ett antal gröna lösningar som utvecklats under projektets gång. Erfarenheterna från projektet har spridits inom Skanska och i branschen. Alingsåshem är en föregångare och värdig vinnare av det gröna framtidspriset, säger Jörgen Larsson, regionchef Skanska Sverige.

Alingsåshem tar emot priset vid Skanskas Framtidsdag i Göteborg den 24 april. Dagen är ett forum för hållbart samhällsbyggande där Skanska samlar politiker, kunder, opinionsbildare och studenter för diskussion och inspiration kring hur vi kan skapa levande och hållbara städer.

Priserna för Skanskas gröna framtidspris övriga två kategorier, bästa offentliga kund och privata kund, har delats ut vid Skanskas framtidsdagar i Malmö respektive Stockholm. Polismyndigheten i Skåne mottog priset som bästa offentliga kund medan priset som bästa privata kund gick till Diligentia.

Kontakter

Kontakta: Martin Jorlöv, Projektchef
Telefon +46104486018
Kontakta: Mia Trahn, Kompetensutvecklare
Telefon +46104484440