c

Skanskas pensionsstiftelse utsedd till Europas bästa

Pressmeddelande 2012-12-06 12:30 CET

Skanskas pensionsstiftelse Skanska Trean har utsetts till Europas bästa av IPE (Investments & Pensions Europa), som utser Europas bästa pensionsfonder inom en rad olika områden.

Sedan Skanska Treans start 2001 har fonden växt med cirka 5 procent per år, vilket väsentligen överstiger jämförelseindex. 

– Vi är mycket stolta över den här utmärkelsen. Fondens höga och stabila avkastningsnivå och låga riskexponering är resultat av ett målmedvetet och aktivt arbete med en blandning av investeringsformer, säger Peter Wallin, finansdirektör på Skanska AB.

Skanskas pensionsfond har uppmärksammats för sina alternativa investeringar och innovativa arbetsformer, som att bland annat tillsammans med andra stora svenska företag investera i den typ av långsiktiga projekt som Skanska utvecklar men även genom andra typer av investeringar.

Skanska Trean förvaltar 3,6 miljarder kronor för Skanskas anställdas framtida pensioner.