c

Skanska köper fastigheter i Krokslätt, Göteborg

Pressmeddelande 2014-06-13 09:00 CET

Skanska förvärvar tillsammans med JM tre fastigheter i Krokslätt, Göteborg. För Skanska uppgår affären till 83 miljoner kronor. Tillträde är beräknat till första kvartalet 2015.

Fastigheterna, som förvärvas från Alecta Pensionsförsäkringar, ömsesidigt, har lagakraftvunnen detaljplan som medger utveckling av cirka 500 bostäder samt kommersiella lokaler. Skanskas del av den kommande exploateringen uppgår till 35 procent. Skanska avser att bygga bostadsrätter, med planerad produktionsstart i början av 2016.

– Vi har här ett samarbete mellan två av Sveriges ledande bostadsutvecklare och vi ser fram mot att gemensamt förverkliga det här projektet. Vår ambition är att skapa nya hem i ett attraktivt område nära Göteborgs centrum, säger Lars Henriksson, regionchef på Skanska.

Kontakter

Kontakta: Lars Henriksson, Affärsutvecklare