c

Skanska bygger hyreshus åt Helsingborgshem

Pressmeddelande 2006-03-20 09:00 CET

AB Helsingborgshem har gett Skanska uppdraget att uppföra tre sexvåningshus med sammanlagt 107 ljusa och rymliga hyreslägenheter med hög standard. Husen uppförs i kvarteret Turkiet i södra Helsingborg.

Pressmeddelandefrån Skanska Sverige

2006-03-20

Skanska bygger hyreshus åt Helsingborgshem

AB Helsingborgshem har gett Skanska uppdraget att uppföra tre sexvåningshus med sammanlagt 107 ljusa och rymliga hyreslägenheter med hög standard. Husen uppförs i kvarteret Turkiet i södra Helsingborg.

Uppdraget innebär att Helsingborgshem och Skanska gemensamt projektutvecklar och bygger husen för ca 120 miljoner kronor. De s k lamellhusen består av 2-5-rumslägenheter från 56 till 102 kvadratmeter.

Det koncept som ligger till grund för de här husen är Skanskas ModernaHus - ett koncept som utvecklats för att sänka byggkostnaderna, korta byggtiderna och höja kvaliteten. Konceptet bygger på en hög grad av industrialisering. Det innebär att volymer, ungefär som legobitar, byggs i fabrik och sätts samman på byggarbetsplatsen.
Badrummen är exempelvis helt prefabricerade volymer som levereras nyckelfärdiga på plats, färdigkaklade och komplett inredda.

- Det finns ett stort behov av hyreslägenheter i Helsingborg. De hus som Skanska har utvecklat består av lägenheter med hög kvalitet och effektiva ytor. En lösning som vi tycker är mycket intressant, säger Björn Ravemark, projektledare på Helsingborgshem.

- I projekteringsarbetet har vi hela tiden haft som mål att hålla kostnaderna nere. Det bidrar till en effektivare byggprocess och lägre kostnader, säger Johan Nilsson, distriktschef Skanska Hus Syd.

Byggstart beräknas ske under hösten och husen beräknas vara klara för inflyttning hösten/vintern 2007.

Se även www.helsingborgshem.se och www.skanska.se/modernahus

__________________________________________________________________________________
För ytterligare information, kontakta:
Johan Nilsson, distriktschef Skanska Sverige AB,
Region Hus Syd
Tel: 042-19 90 40, 070-327 07 63

Björn Ravemark, projektledare AB Helsingborgshem
Tel: 042-20 82 25, 0730-70 09 25