c

Skanska bygger World Trade Center i Småland

Pressmeddelande 2014-09-01 11:30 CET

Nu påbörjas byggandet av World Trade Center, WTC, i Växjö som Skanska har utvecklat i samarbete med Kärnhem. Det blir ett modernt sju våningar högt kontorshus med café och businesscenter på entréplanet. WTC blir ett nytt landmärke intill järnvägsstationen och ska stå färdigt för inflyttning hösten 2016.

WTC Växjö

WTC utgör en spännande del av centrala Växjös utveckling och innebär att det något nedgångna området runt järnvägsstationen nu får en ordentlig upprustning. Kontorshuset som ritats av Tengboms arkitekter får en öppen utformning som ska tilltala såväl hyresgäster som besökare och bli en naturlig mötesplats i staden.

– Vi är väldigt glada över att få komma i gång med detta viktiga stadsutvecklingsprojekt i Växjö. Redan i dag har vi tecknat hyreskontrakt för över hälften av lokalerna men här finns fortfarande chans för fler företag att flytta in. Det blir ett av Växjös grönaste kontorshus, säger Håkan Isfalk, regionchef, Skanska Sverige AB.

Avsikten är att miljöcertifiera byggnaden enligt LEED, på den högsta nivån Platina. Det innebär bland annat mycket god energiprestanda, inomhusklimat, och användning av byggmaterial med minimal miljöbelastning. Därtill innebär läget, intill järnvägsstationen, möjlighet att använda spårbunden trafik för att ta sig till och från huset.

LEED står för Leadership in Energy and Environmental Design och är ett internationellt miljöcertifieringssystem som tar ett helhetsgrepp på en byggnads miljöprestanda. Det har utvecklats i USA av U.S. Green Building Council (USGBC) och har fått stort genomslag. Det används i dag i fler än 130 länder världen över.

– Det är strategiskt viktigt för Växjö kommun att World Trade Center nu byggs i Växjö. Det kommer att berika näringslivet i kommunen och WTC blir dessutom ett viktigt landmärke i den framtida stadsbilden, säger Bo Frank (M), ordförande i kommunstyrelsen i Växjö kommun.

Initiativet till WTC togs för cirka sju år sen av Kärnhem. När detaljplanen var klar sommaren 2012 gick Skanska in som samarbetspartner i projektet. Nu är det Skanska som står för utveckling och byggande av kontorsfastigheten och Kärnhem utvecklar WTC-konceptet. Det intilliggande parkeringsgaraget i två plan utvecklas av Skanska och Kärnhem i Joint Venture. Skanskas totala investering i WTC uppgår till drygt 195 miljoner kronor.

Kontakter

Kontakta: Joakim Åkesson, Regionchef
Telefon +46104483361
Kontakta: Håkan Isfalk, Marknadschef AO
Telefon +46104489213