c

Skanska först ut i Strandängen

Pressmeddelande 2013-10-18 13:30 CET

Skanska har slutit avtal med Bostads AB VätterHem om att bygga första etappen av det nya bostadsområdet Strandängen invid Vätterns strand i Jönköping. Det rör sig om cirka 80 lägenheter i det så kallade ”ormhuset”, ritat av Tengboms arkitektbyrå, som kommer att ringla sig ned längs sluttningen mot Vättern. Avtalsvärdet är 145 miljoner kronor.

ormhuset VätterHem

Avtalet innebär även att Skanska får optioner på att bygga vidare åt VätterHem i området. Optionerna innefattar ytterligare nio hus med cirka 100 lägenheter samt 15 radhus. Skanska och VätterHem har enats om att driva projektet i partnering, vilket bland annat innebär ett tätt samarbete i projektets alla faser och full öppenhet i räkenskaperna.

Strandängen är ett nytt område som byggs för att möta det stora bostadsbehovet i Jönköping. Cirka tre kilometer norr om staden byggs här i nära sjöläge en helt ny stadsdel med stort fokus på hållbarhet och spännande arkitektur. Totalt planeras för 700 lägenheter i olika upplåtelseformer i området.

– Det här är ett mycket spännande projekt. Vi blir först med att bygga i denna stadsdel där gröna byggmetoder har hög prioritet. Med tanke på det natursköna läget invid Vättern kommer detta att bli ett fantastiskt fint bostadsområde, säger Olle Strandsäter, projektchef, Skanska Sverige AB.

"Ormhuset" kommer att följa naturens lutningar, och eftersom det är stor nivåskillnad i den södra delen av Strandängen innebär det att huset varierar i våningsplan från 4 till 8 våningar. Avsikten är att huset ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad nivå silver, vilket innebär högt ställda krav på bland annat materialval, inomhusmiljö och energiförbrukning. Byggnaden får god energiprestanda och utrustas med solceller på taket för elproduktion. Därtill installeras värmeväxlare för spillvatten för att återvinna värme.

– Det känns trevligt och spännande att komma igång på Strandängen. Här startade Ebba Ramsay ett behandlingshem för epilepsisjuka barn år 1874 och Strandängen/Vilhelmsro var, fram till 1970-talet, ett sjukhusområde i Landstingets regi. VätterHem köpte området år 1989 och skapar nu en ny, spännande stadsdel där vi redan har märkt en stor efterfrågan på bostäderna, säger Henrik Möller, byggchef, Bostads AB VätterHem.

Byggstart sker omgående och under hösten 2015 ska huset stå klart för inflyttning.

Kontakter

Kontakta: Olle Strandsäter, Distriktschef
Telefon 0104486530
Kontakta: Thomas Melkersson, Projektchef
Telefon +46104488318