c

Skanska säljer byggprojekt i Johannelund till SKB

Pressmeddelande 2013-11-15 09:00 CET

Skanska har slutit avtal med SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, om försäljning av kvarteren Gräsklipparen och Kantskäraren i Johannelund. Avtalet innebär även att Skanska får i uppdrag att uppföra sex flerfamiljshus åt SKB med planerad byggstart i mars 2014.

SKB Johannelund

Johannelund, längs med tunnelbanans gröna linje i västra Stockholm, genomgår en spännande utveckling. I området planeras för drygt 500 nya bostäder i olika upplåtelseformer samt förskola och butiker på Johannelundstippens sydvästsida mot Lövstavägen.

Skanska ska nu bygga 111 lägenheter i storlekar mellan ett och fyra rum och kök åt SKB.

– Vi är mycket glada över att få bidra till nya hyreslägenheter i ett spännande område med närhet till både service och rekreation. Husen vi uppför åt SKB ingår i vårt ModernaHus-koncept som innebär flexibla lösningar, kort byggtid och låga totalkostnader, säger Magnus Christiansen, distriktschef, Skanska Sverige AB.

Skanskas Svanenmärkta ModernaHus-koncept innebär en hög grad av prefabricering, vilket betyder kortare byggtid samtidigt som byggarbetsplatsen blir mindre utrymmeskrävande. Dessutom erbjuder konceptet bra driftsekonomi, väl beprövade materialval och en god boendemiljö. 

Förutsatt att bygglovsprocessen är klar sker byggstart i mars 2014 och alla hus ska vara klara för inflyttning till hösten 2015.

Kontakter

Kontakta: Magnus Christiansen, Projektchef
Telefon +46104498051