c

Skanska skriver under det nordiska initiativet, Nordic Built Charter

Pressmeddelande 2012-08-09 10:00 CET

Nu tecknar 20 nordiska företag inom bygg- och fastighetssektorn ett nordiskt initiativ med högt uppsatta hållbarhetsmål inom grönt byggande. Ett nordiskt initiativ som visar att bygg- och fastighetssektorn har gemensamma värderingar och ambitioner för att med förenad kraft utveckla och leverera hållbara gröna bygglösningar.

– Genom att kombinera våra olika styrkor kan vi göra Norden världsledande på hållbart och grönt byggande, vilket är i linje med Skanskas ambition att vara ledande inom grönt byggande. Det blir ett viktigt verktyg inte bara för att utveckla branschen, men också för att nå ut till resten av världen med våra ambitioner och vår kompetens, säger Staffan Haglind, Green Business Officer, Skanska. 

Initiativet finansieras av Nordiska ministerrådet och Nordisk Innovation. Nordisk Innovation driver initiativet och är ett nordiskt organ som arbetar för att främja gränsöverskridande handel och innovation och som lyder under Nordiska ministerrådet.

För mer information om Nordic Built Charter, http://www.nordicinnovation.org/en-gb/nb/

Länk till bilder från signeringen, http://www.flickr.com/photos/nordicinnovation/sets/72157630982450840/