c

Hur ska bostäderna för morgondagens stadsmänniskor utformas?

Pressmeddelande 2004-11-10 14:15 CET

Hur utformar man ett flerbostadshus som uppfyller människors önskemål om ett bra boende, fastighetsägarens olika krav - och allt detta till en rimlig boendekostnad? Skanska har fört samtal kring detta med representanter för landets stora beställare, de allmännyttiga bostadsföretagen och genomfört omfattande konsumentundersökningar.


Pressmeddelandefrån Skanska Sverige

2004-11-10    

Hur ska bostäderna för morgondagens stadsmänniskor utformas?

Hur utformar man ett flerbostadshus som uppfyller människors önskemål om ett bra boende, fastighetsägarens olika krav - och allt detta till en rimlig boendekostnad?  Skanska har fört samtal kring detta med representanter för landets stora beställare, de allmännyttiga bostadsföretagen och genomfört omfattande konsumentundersökningar.

Kraven på stadsboendet förändras med människors nya livsmönster. Husen byggs i befintlig stadsmiljö varför det är viktigt att de passar in i omgivningen och ger ett tryggt boende. Undersökningar visar att konsumenterna vill ha ljusa och funktionella lägenheter med goda förvaringslösningar och möblerbara balkonger.

- Skanska arbetar med att effektivisera byggprocessen vilket bland annat innebär utvecklingen av ett nytt koncept för flerbostadshus. Dialogen med våra kunder och de boende är en mycket viktig del för att kunna utforma ett attraktivt bostadskoncept, säger Mikael Fritzon, utvecklingschef Skanska Sverige.

De allmännyttiga bostadsföretagen lyfter fram att husen ska vara yteffektiva och byggda med material som kräver lite underhåll samt med beprövade och säkra lösningar. Det är också viktigt att husen har låg energiförbrukning och låga drift- och underhållskostnader totalt sett.

Andra önskemål från bostadsföretag och konsumenter är:
- takhöjd på minst 2,50 m
- djupa fönsternischer
- sopsortering max 10 meter från ytterdörren
- fasadmaterial som kräver minimalt underhåll
- ej platta tak, gärna sadeltak och stort takutsprång


Slutsatserna bygger på samtal med åtta allmännyttiga bostadsföretag samt intervjuer med 1 200 konsumenter.
_________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:Mikael Fritzon, utvecklingschef Skanska Sverige
tel: 070-221 16 65