c

14 mil rör och 2 200 betongelement senare

Pressmeddelande 2005-06-28 10:00 CET

På onsdag ”nyinvigs” den starkt trafikerade vägsträckan mellan Rotebro och Glädjens trafikplats av infrastrukturminister Ulrika Messing. Det är Skanska som byggt på uppdrag av Vägverket.

Pressmeddelandefrån Skanska Sverige

2005-06-28


14 mil rör och 2 200 betongelement senare
På onsdag "nyinvigs" den starkt trafikerade vägsträckan mellan Rotebro och Glädjens trafikplats av infrastrukturminister Ulrika Messing. Det är Skanska som byggt på uppdrag av Vägverket.

Arbetena har gått ut på att säkerställa att grundvatten från tre täkter i närheten inte äventyras om t ex en tankbil skulle välta. Men också att öka kapaciteten för biltrafiken, genom att bredda vägen med ett körfält i vardera riktning och göra den här delen av E4 till en ännu säkrare väg. Under hela projektets gång har trafiken rullat på som vanligt, dock med lägre hastighet förbi arbetsplatsen.

- Vi vill bredda bilden av vägbreddning, säger Lars Annebäck, Skanskas projektchef. Det här är inte bara 5,6 km väg, det är så mycket mer. Vi är fler än 100 personer som haft det här som arbetsplats de senaste fyra åren. Arbete på väg ställer stora krav på säkerhet från vår sida och det känns väldigt bra att så här med facit i hand konstatera att vi inte haft någon allvarlig arbetsplatsolycka. De senaste åren har vi på Skanska skärpt kraven när det gäller arbetsmiljö och säkerhet. Alla har rätt att komma hem oskadda från sitt arbete, varje dag.

Säkerheten i siffror
2 200 betongelement, har använts, med den sammanlagda längden är 1,3 mil
10-tal TMA-skydd har använts (TMA är ett slags fordon som fungerar som krockbarriär)
30 km/h har hastigheten varit sänkt till periodvis
60 000 bilar passerar arbetsplatsen per dygn
Säkerhetsgenomgångar med alla som arbetar på arbetsplatsen
40-tal nätter har arbetet varit igång, då har 50-60 man arbetet med att lägga asfalt. Att arbetet utförs på natten beror på att man vill störa trafiken så lite som möjligt och också skapa en säkrare arbetsplats.
Alla som jobbat på arbetsplatsen har burit varselkläder, hjälm, skyddsskor (med genomtrampningssäker sula) och vid behov hörselskydd.

Vägbreddningen i siffror
300 000 m3 jord har schaktats bort
70 000 m3 berg har sprängts och schaktats bort
14 mil rör för olika sorters kablar har grävts ner i marken
70 000 ton asfalt har gått åt, asfalten ligger i ett ca 20 cm tjock lager
1,4 mil dagvattenledningar har grävts ner
125 000 m2 tätskikt har lagts ut som "spärr" mot salthaltigt vägdagvatten och ev. föroreningar
___________________________________________________________________
För mer information, kontakta Lars Annebäck, projektchef Skanska Väg och Anläggning tel 070-672 36 50