c

Skanska satsar på grön betongfabrik

Pressmeddelande 2012-01-19 08:30 CET

Skanskas betongfabrik i Umeå har bytt ut sin gamla oljepanna mot en ny pelletspanna. Därmed minskar fabriken koldioxidutsläppen med cirka 300 ton per år.

Pellets är klassat som biobränsle och består av restprodukter från skogsindustrin, till exempel sågspån och flis. Eldning av pellets ger därför inte något nettoutsläpp av koldioxid till atmosfären. Med den nya pelletspannan minskar betongfabriken i Umeå utsläppen av koldioxid med cirka 300 ton per år, vilket motsvarar ungefär 47 svenskars årliga koldioxidutsläpp.

Den nyinstallerade pannan ger även en energieffektivisering på ungefär 50 procent jämfört med tidigare uppvärmning.

- Investeringen i pelletspannan ligger helt i linje med vårt arbete att bli det ledande gröna byggföretaget, säger Anna Norlén, projektchef på Skanska Asfalt och Betong AB.