c

Skanska lägger grunden för nytt kommunhus i Täby

Pressmeddelande 2014-03-13 09:00 CET

Skanska har fått i uppdrag att anlägga marken för Täbys nya kommunhus. Projektet omfattar förutom markarbeten även grundläggning och betongarbeten.

– Det här är det första större uppdraget som vi gör i Täby på länge, vilket gör projektet lite extra speciellt för oss, säger Mattias Gretzer på Skanska.

I anläggningsarbetet ingår bland annat att schakta bort jord och berg för att göra plats åt ett underjordiskt tvåvåningsgarage. Hela 26 000 kubikmeter ska bort, vilket innebär både sprängning och sågning i berget.

– Arbetet är komplext, inte minst för att vi befinner oss på en liten yta mitt i Täby centrum. Vi har allt från sjukhus, skolor och näringsidkare att ta hänsyn till. Men det är just den här typen av utmaningar som är vår expertis. Säkerheten är prioriterad, både på själva byggarbetsplatsen och för de förbipasserande, säger Mattias Gretzer.

Miljöaspekten är också viktig varpå har man valt att göra projektet till en så kallad ”grön arbetsplats”, vilket innebär en rad åtgärder för att minska klimatpåverkan. Exempelvis har man upprättat en klimatkalkyl som tydligt visar hur olika produkter och tjänster påverkar klimatet. Kalkylen styr produktionen så att miljöpåverkan minimeras.

Skanskas markarbeten för det nya kommunhuset har just startat och ska vara klara i mars 2015.