c

Tunnelbygget genom Hallandsås: Åtal väckt för utsläppet i Lyabäcken 2003

Pressmeddelande 2007-02-14 11:45 CET

Åklagare Ingvar Wennersten i Malmö väckte i dag åtal mot Skanska-Vincis förre projektdirektör Stig Eriksson. Han misstänks för vållande till miljöstörning när det gäller utsläppet i Lyabäcken sommaren 2003. Åklagaren kräver dessutom Skanska-Vinci på företagsbot.
Bäcken har återhämtat sig och friskförklarades av länsstyrelsen sommaren 2004.