c

Skanska skriver samarbetsavtal med Fryshuset i Almedalen

Pressmeddelande 2014-07-03 09:30 CET

Skanska har i dag påbörjat ett långsiktigt samarbete med Fryshuset som går in som partner till Skanska för att bistå med kompetens kring unga och mångfald. Inom ramen för samarbetet går även Skanska Sveriges VD, Pierre Olofsson, in som mentor.

Almedalen 2014

Skanska har en tydlig ambition att vara den ledande, hållbara samhällsutvecklaren. Som ett led i det arbetet inleder Skanska i dag ett samarbete med Fryshuset för ett långsiktigt arbete med unga och mångfald.

– Fryshuset ser fram emot att börja arbeta med Skanska. Byggbranschen är en av de viktigaste aktörerna när vi ska bygga ett socialt hållbart samhälle. Vi vet att samarbetet mellan Skanska och Fryshuset kommer att gynna unga i våra målgrupper, säger Johan Oljeqvist, VD, Fryshuset.

Inom ramen för samarbetet kommer Skanska att rekrytera streetsmarta personer med potential att bli ledare inom företaget. Det är unga människor som har skaffat sig kunskap och kompetens genom praktisk erfarenhet. Fryshuset kommer att hjälpa till att identifiera lämpliga kandidater som genomgår en rekryteringsprocess på Skanska. De kommer att erbjudas provanställning som biträdande arbetsledare där målet är en fast anställning.

Förutom kompletterande utbildning och handledning på arbetsplatsen kommer de att ha varsin utsedd mentor som stöttar dem på ett övergripande plan. Skanska Sveriges VD, Pierre Olofsson, går själv in som mentor till en av dem.

– Vi behöver spegla det samhälle vi verkar i, och för att göra det måste vi bredda mångfalden inom företaget. Att själv få gå in som mentor ser jag mycket fram emot. Det är givande att få bidra till någon annans utveckling, men det är minst lika lärorikt för mig, säger Pierre Olofsson, VD, Skanska Sverige.