c

Skanskas Malmö-kontor blir först i Europa med klimatsmart renovering på LEED Platinumnivå

Pressmeddelande 2011-01-13 09:00 CET

Skanska investerar i grön renovering av regionkontoret Österport i Malmö och skapar det första huset i Europa som är miljöcertifierat på den högsta nivån LEED Platinum för befintliga byggnader. Tack vare att fastigheten har genomgått en klimatsmart renovering har energianvändningen minskat med 34 procent.

Fastigheten är den första i Europa som har fått miljöcertifiering på den allra högsta nivån, Platinum, för kategorin Existing Building enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Fastigheten klassas sedan tidigare som EU GreenBulding.

– Det känns väldigt bra att vår egen arbetsplats är så klimatsmart, det ger stolta medarbetare och visar vår starka ambition att leda den gröna utvecklingen av fastigheter, säger Staffan Haglind, VD på Skanska Öresund.

– Störst fokus vid utveckling av fastigheter ligger idag på nyproduktion. Här har vi hållbart utvecklat en äldre fastighet där investeringen blir lönsam på kort tid. Därtill tillkommer det extra värde som en miljöcertifiering ger på hyresmarknaden, säger Michael Gustafsson, chef för Green Business, Skanska Sverige.

Skanskas gröna renovering har medfört en lång rad åtgärder för att minska fastighetens och de anställdas miljöpåverkan:

• 100 procent av fastighetens energiförsörjning kommer från vindkraft

• Närvarostyrd belysning i alla utrymmen

• Cyklar och elektriska mopeder för anställda att använda till och från externa möten

• Sedumtak som fångar upp luftföroreningar och regnvatten

• Analys av byggnadens energi- och ventilationssystem

• Digitala informationsskärmar som visar buss- och tågtider från närliggande stationer.

• Miljömärkta kontorsmöbler och IT-utrustning

• Nya videokonferensrum för att minimera resor

• Installation av Follow Me Printers

• Lokalproducerad ekologisk mat och dryck

Fastigheten Österport omfattar 10 000 kvm och har tjänat som kontor för Skanska sedan 1999. Huset färdigställdes 1969.

Kontakter

Kontakta: Michael Gustafsson, Utvecklingschef
Telefon +46104484136