c

Skanska bygger Östersunds högsta hus

Pressmeddelande 2013-03-01 08:00 CET

Skanska har fått i uppdrag av Östersundshem AB att bygga ett 16 våningar högt punkthus i Valhall, Östersund. Kontraktet är värt cirka 80 miljoner kronor och byggstart är planerad till försommaren 2013.

Skanska-Östersundshem

Punkthuset kommer att bli ett nytt landmärke i Östersund. När det står färdigt hösten 2014 kommer det att innehålla 56 lägenheter i storlekarna 1-5 rum och kök, där de flesta lägenheter rymmer 2-3 rum och kök. Därtill blir det tre lokaler i bottenplanet.

Huset byggs med hållbarhet och låga driftskostnader i fokus. Det gäller allt från materialval och produkter som används i byggandet till att skapa god inomhusmiljö och energieffektiva lösningar. Energianvändningen ska uppgå till maximalt 66,3 kilowattimmar per år (kWh/år), vilket är långt under Boverkets norm enligt BBR.

– Vi är mycket glada över att få förtroendet att bygga detta hus som kommer att synas oavsett var du befinner dig i staden. Det är särskilt glädjande att Östersundshem delar våra värderingar vad gäller hållbart byggande, säger Ulf Lindström, projektchef, Skanska Sverige AB.

Avsikten är att söka miljöcertifiering av byggnaden enligt Miljöbyggnad nivå silver, med guldnivå för energieffektiviteten. Miljöbyggnad, som administreras av Sweden Green Building Council, är ett certifieringssystem för nyproducerade och befintliga byggnader med fokus på energi, inomhusmiljö och materialval.

– Det underlag som låg till grund för anbudsgivare innehöll höga krav på bland annat låg energiförbrukning. Skanska infriade på bästa sätt de högt ställda kraven, vilka även blev utslagsgivande i anbudsutvärderingen. Vi ser fram emot ett samarbete med Skanska och hyser stora förhoppningar på att de kommer att uppfylla de höga krav vi ställt, säger Östersundshems styrelseordförande Tord Andnor.

Kontakter

Kontakta: Ulf Lindström, Projektchef
Telefon +46104486339