c

Skanska får Solnas stadsmiljöpris 2008

Pressmeddelande 2008-09-09 07:44 CET

Skanskas nya kontorsfastighet Hagaporten 3 har erhållit Solnas stadsmiljöpris 2008. Byggnaden uppförs av Skanska vid norra infarten till Solna och är beräknad att stå klar under oktober.

Priset delades ut under söndagen vid Stadens Dag av stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Ekegren och Elisabeth Berglund, chef för stadsbyggnadsförvaltningen. Priset mottogs av Skanska med nämndens motivering: "För att med spännande arkitektur och ekologiska förtecken ha skapat en magnifik och välkomnande entré till en av Sveriges mest dynamiska städer".