c

Skanska effektiviserar prefabtillverkning

Pressmeddelande 2005-03-09 11:41 CET

Skanska effektiviserar sin produktion och kommer att koncentrera tillverkningen av betongelement till två orter – Bollebygd samt Strängnäs, där det också görs en omfattande investering i ny produktionsteknik. Beslutet medför dessutom nedläggning av fabrikerna i Karlstad och i Hjärup utanför Lund samt försäljning av fabriken i Öjebyn utanför Piteå.


PressmeddelandefrånSkanska Sverige


2005-03-09


Skanska effektiviserar prefabtillverkning

Skanska effektiviserar sin produktion och kommer att koncentrera tillverkningen av betongelement till två orter - Bollebygd samt Strängnäs, där det också görs en omfattande investering i ny produktionsteknik. Beslutet medför dessutom nedläggning av fabrikerna i Karlstad och i Hjärup utanför Lund samt försäljning av fabriken i Öjebyn utanför Piteå.

Omkring 80 personer varslas i samband med nedläggningen. MB-förhandlingar har påbörjats och kommer att avslutas i nästa vecka.

- Detta är ett led i vår effektivisering av byggprocessen, förklarar Johan Ellerstedt, vice VD på Skanska Sverige. Genom att koncentrera produktionen till två orter och samtidigt satsa på ny produktionsteknik, kan vi uppnå en effektiv och modern produktion av prefabricerade betongelement. Det är en förutsättning för att kunna åstadkomma sänkta byggkostnader och höjd kvalitet.

Förändringen är ett resultat av den genomlysning Skanska gjort av sin tillverkningsprocess. Man behåller och satsar på de anläggningar som ligger närmare de svenska tillväxtområdena - Bollebygd för Väst- och Sydsverige och Strängnäs för Mellansverige. I Skanskas strategi ingår även att köpa in prefabricerade betongelement av externa leverantörer såväl inom som utanför Sverige. I Norrland kommer samarbete att ske med externa leverantörer.

- Effektiviseringen medför att vi tvingas varsla medarbetare och det är naturligtvis ingenting som vi är glada åt, säger Johan Ellerstedt. Vi har övervägt flera alternativ och är övertygade om att dessa åtgärder är nödvändiga för att uppnå långsiktig konkurrenskraft.

Investeringen i fabriken i Strängnäs påbörjas omgående och beräknas vara genomförd under vår/sommar 2006.

____________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:
Agneta Ljunggren, informationsdirektör Skanska Sverige,
tel 070-609 00 44
Johan Ellerstedt, vice VD Skanska Sverige,
tel 070-661 85 96