c

Skanska och Botkyrka samarbetar kring södra porten till Storstockholm

Pressmeddelande 2013-06-05 11:00 CET

Stockholmsregionen är en av Europas mest expansiva och framgångsrika storstadsregioner där Botkyrkas plats som ingång till regionen är unik. Nu tecknar Botkyrka kommun en avsiktsförklaring med Skanska för att utveckla Eriksbergs industriområde till Stockholms ”södra port”, en satsning som på sikt kan ge plats för många fler företag och ge upp till 2000 nya arbetstillfällen.

– Det är mycket inspirerande att tillsammans med Botkyrka kunna gå vidare i arbetet med att utveckla Eriksberg genom en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar exploatering säger Patrik Larsson, vVD Skanska.

En avsiktsförklaring innebär att en aktör under en viss tid får exklusivitet att förhandla med kommunen om villkor och förutsättningar att gå vidare. Skanska Sverige AB har lång erfarenhet och kunskap kring infrastrukturutbyggnader och det som i övrigt krävs för att nå fram till visionen. Ett samarbete öppnar för helt nya möjligheter att bygga ut vägnätet i området inom överskådlig tid.

– Vår vision är att Botkyrka ska bli en tydlig och attraktiv entré till Storstockholm, säger Katarina Berggren (S), kommunstyrelsens ordförande. Botkyrkas positiva tillväxt ställer krav på nya expansionsytor och nyetableringsytor i attraktiva geografiska lägen. Det nya utvecklingsområdet i Eriksberg, har ett perfekt läge vid E4:an.

Hur samverkansformen ska se ut ska nu utredas och sen väntar dialog med Trafikverket, Länsstyrelsen och andra parter som är verksamma i området. Beslut om avsiktsförklaringen väntas tas vid kommunstyrelsen den 10 juni.

Kontakter

Kontakta: Mats Rönnbo, Funktionschef
Telefon +46104496784