c

Långsiktigt engagemang minskar miljöpåverkan

Pressmeddelande 2007-05-03 09:30 CET

Skanska och det kommunala bostadsbolaget AB Alingsåshem i Alingsås har tecknat ett femårigt samarbetsavtal, ett så kallat strategiskt partneringavtal. I avtalet specificeras tio delprojekt under den kommande femårsperioden. De första delprojekteten planeras starta under 2007.