c

Skanska utvecklar vårdboende i Uppsala

Pressmeddelande 2014-05-15 08:00 CET

Skanska ska i samarbete med Vardaga utveckla ett miljöcertifierat och modernt vård- och omsorgsboende i kvarteret Kungsängen mitt i Uppsala. Den totala byggytan motsvarar 6 300 kvadratmeter och inrymmer 72 boendeplatser. Huset byggs i sex våningsplan varav fyra utgör boendeplan.

Vård- och omsorgsboendet uppförs med modern energieffektiv standard och kommer att miljöcertifieras enligt LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, nivå guld.

– Vi ser fram emot att utveckla detta vård- och omsorgsboende i bästa läge och som dessutom certifieras för att motsvara högt ställda hållbarhetskrav, säger Fredrik Hjortzén, affärsutvecklare på Skanska.
 
Som alternativ till gemensamma ytor på bottenplan och med en traditionell innergård, används översta våningsplanet för att bygga en pergola med möjlighet till odlingslotter. Vidare byggs det på samma våning flera rum för trivsel- och rörelseaktiviteter, loger för samvaro med anhöriga, samt en lägenhet för närstående.

– Det är glädjande att vi genom ett långsiktigt avtal tillsammans med Vardaga kan bidra till att utveckla deras nya flaggskepp med en miljö som både boende och personal kan trivas väl i, säger Fredrik Hjortzén.

– Vi ser fram emot att använda 15 års erfarenheter från 100-tals äldreboenden som vi drivit genom åren och skapa ett fantastiskt boende som i första hand är ett hem, inte en arbetsplats. Här kommer vi redan från start att kunna erbjuda varje boende det bästa när det gäller IT, måltider, aktiviteter, innovationer och forskning, säger Lotta Mårtensson, projektledare i Vardaga.

Projekteringsarbeten inleds omgående och inflyttning beräknas ske under första kvartalet 2016. Skanska har sedan tidigare utvecklat vård- och omsorgsboenden ibland annat utanför Göteborg, i Malmö och i Uppsala.